ד"ר רשף – מנתח ברך – סוגי ניתוחים

ארטרוסקופיית ברך, קרע במיניסקוס, שחזור רצועה בברך, השתלת סחוס, שבר בברך. 

תמונת MRI - שחזור רצועה צולבת קדמית ACL
שחזור רצועה צולבת קדמית ACL
ארטרוסקופיה לשחזור רצועות
שחזור רצועה צולבת אחורית PCL
ארטרוסקופיה לשחזור רצועות
שחזור רצועה צידית פנימית MCL
ארטרוסקופיה לשחזור רצועות
שחזור רצועה צידית חיצונית LCL
ארטרוסקופיה לשחזור רצועות
שחזור מייצבי הפיקה MPFL
תמונת MRI - קרע מניסקוס בברך
ארטרוסקופיה של הברך
ניתוח לתיקון נזק סחוסי
השתלת סחוס בתוך הברך
ניתוח לתיקון נזק סחוסי
השתלת תחליף סחוס בברך
תמונת MRI - קרע מניסקוס בברך
כריתה של המניסקוס
ניתוח תפירת מניסקוס
השתלה של מניסקוס
ניתוח תפירת מניסקוס
תפירת קרע במניסקוס
צילום רנטגן לשבר בברך
תיקון/קיבוע שבר בברך
צילום רנטגן לשבר בברך
תיקון מהלך פיקה פתוח
צילום רנטגן לשבר בברך
תיקון ציר הברך HTO