|

מתיחה או קרע של רצועה צולבת צידית פנימית

כללי מתיחה או קרע של הרצועה הצולבת צידית פנימית MCL. הרצועה  הצולבת צידית פנימית MCL היא אחת מהרצועות המייצבות את הברך. בברך 4 רצועות המייצבות אותה: הרצועה הצולבת הקדמית – ACL הרצועה הצולבת האחורית – PCL הרצועה הצידית הפנימית – MCL הרצועה הצידית החיצונית – LCL. בעת פגיעה בברך עלולות רצועות אלו להימתח , להיקרע חלקית או…