| |

שחזור רצועה צולבת אחורית של הברך – מידע למטופל המיועד לניתוח

להלן יפורט מידע למטופל המיועד לניתוח שחזור רצועה צולבת אחורית של הברך PCL. בניתוח בונה המנתח רצועה חליפית לרצועה שנפגעה. כללי מטרת הניתוח היא להחזיר לברך את יציבותה ולאפשר למטופל פעילות חופשית. קרע של הרצועה הצולבת האחורית מטופל לרוב שמרנית ללא ניתוח. הסיבות לניתוח הנן כשל בטיפול שמרני או קרע של הרצועה הצולבת האחורית יחד עם מבנים…