| |

שבר הומרוס פרוקסימאלי בראש הזרוע

כללי שבר הומרוס פרוקסימאלי בראש הזרוע. החלק העיקרי של מפרק הכתף מורכב מהמפרק בין ראש הזרוע – הומרוס והגלנואיד. במפרק זה ישנה התנועה הרבה ביותר. שבר הומרוס פרוקסימאלי ראש הזרוע יכול להיות חוץ מפרקי אך יכול להיות גם תוך מפרקי. במקרים אלה חשוב להחזיר את העמדה האנטומית כדי לאפשר סיכוי ריפוי גבוה והחזרה לתפקוד.  גורמים…