|

קרע גדול בגידי השרוול המסובב – Massive Rotator Cuff Tear

כללי קרע גדול בגידי השרוול המסובב – Massive Rotator Cuff Tear, או קרע מלא, עשוי להחמיר אם נשאר ללא טיפול. במקרים אלה עשוי המטופל להגיע למצב בו לא ניתן לתקן יותר את הקרע.  גורמים חבלה משמעותית לכתף , קרע מלא שלא טופל למרות התדרדרות קלינית.    תסמינים אובדן תנועות מסוימות בכתף כמו הרמה קדמית או סיבוב…