|

מתיחה או קרע של הרצועה הצידית החיצונית – LCL

מתיחה-קרע של הרצועה הצידית החיצונית בברך – LCL – כללי בברך 4 רצועות המייצבות אותה: הרצועה הצולבת הקדמית – ACL, הרצועה הצולבת האחורית – PCL, הרצועה הצידית הפנימית – MCL, הרצועה הצידית החיצונית – LCL. הרצועה הצולבת הצידית החיצונית – LCL היא אחת הרצועות המייצבות את הברך. בעת פגיעה בברך עלולות רצועות אלו להימתח , להיקרע חלקית או לגמרי. תפקיד הרצועה הצידית החיצונית…