|

פריקת כתף

כיצד פריקת כתף נוצרת? פריקת כתף היא מצב בו ראש הזרוע יוצא ממפרק הכתף. משיכה רדיקאלית עד כדי ביטול טונוס שרירים תיצור פריקת כתף. תוך כדי פגיעה בגורמים המייצבים של המפרק. מרבית פריקות הכתף הן פריקות כתף קדמיות. פריקות כתף אחוריות נדירות יחסית ומהוות רק כ 2% מפריקות הכתף. לרוב פריקות כתף אחוריות נגרמות במצב…