|

פריקת כתף

כללי פריקת כתף היא מצב בו ראש הזרוע יוצא ממפרק הכתף. תוך כדי פגיעה בגורמים המייצבים את המפרק. מרבית פריקות הכתף הן פריקות כתף קדמיות. פריקות כתף אחוריות נדירות יחסית ומהוות רק כ 2% מפריקות הכתף. לרוב פריקות כתף אחוריות נגרמות במצב של התחשמלות או פרכוס (אפילפסיה).  גורמים מרבית פריקות הכתף הן טראומתיות במהלך פעילות…