|

פריקת פיקה וחוסר יציבות של הפיקה

כללי פריקת פיקה וחוסר יציבות של הפיקה. הפיקה היא למעשה עצם ש"צפה" בתוך גיד – שתחילתו בגיד הארבע ראשי וסופו בחיבור גיד הפיקה לשוק. מעבר לגיד מאזנות את תנועת הפיקה שתי רצועות – רצועת פיקה-ירך צידית פנימית – MPFL, ורצועת פיקה-ירך צידית חיצונית – LPFL. סך הכוחות הפועלים על הפיקה מושכים אותה לצד החיצוני עליון של…