| |

החלפה מלאה של מפרק הכתף אנטומית/הפוכה–מידע למטופל המיועד לניתוח

הנך מיועד/ת לעבור ניתוח החלפה מלאה של מפרק הכתף הפוכה. מטרת הניתוח הנה הקלה על כאבי הכתף ושיפור טווחי התנועה והתפקוד. כללי: כתלות במצב הגידים המייצבים של הכתף יחליט המנתח האם להשתמש במשתל המחקה את המבנה הרגיל של הכתף )"אנטומי"( או להשתמש במשתל ההופך את כיוון מפרק הכתף )"כתף הפוכה"( כאשר אין גידים המייצבים את הכתף. המנתח…