דלקת של הרצועה האיליו טיביאלית

דלקת הרצועה האיליו טיביאלית בברך כללי ותפקיד כאב בצד החיצוני של הברך. הכאב נובע מחיכוך של הרצועה האיליו טיביאלית (נקראת גם פסיה לאטה) כנגד הצד החיצוני של הברך. הרצועה האיליו טיביאלית מייצבת את הברך מצידה החיצוני. כתלות במנח הברך היא מסייעת גם לכיפוף וגם ליישור של הברך. דלקת של הרצועה האיליו טיביאלית בברך היא פציעה המאפיינת רצים…