|

מתיחה או קרע ברצועה צולבת אחורית

כללי הרצועה הצולבת האחורית PCL, היא אחת מארבע רצועות הברך המייצבות אותה: הרצועה הצולבת הקדמית – ACL הרצועה הצולבת האחורית – PCL הרצועה הצידית הפנימית – MCL הרצועה הצידית החיצונית – LCL.  בעת פגיעה בברך עלולות רצועות אלו להימתח , להיקרע חלקית או לגמרי. תפקיד הרצועה הצולבת האחורית, יחד עם הרצועה הצולבת הקדמית, מהוות את הציר המרכזי…