הנחיות ד"ר רשף לימים הראשונים שלאחר ניתוח ארטרוסקופית קרסול ותיקון רצועות לטרלי – Brostrom

דף מידע למנותח לאחר ארטרוסקופיית קרסול ותיקון רצועות לטרלי – BROSTROM שלום רב, לפני מספר שעות עברת ניתוח ארטרוסקופיה של הקרסול ושחזורפתוח של הרצועות המייצבות הלטרליות של הקרסול. במהלך הניתוחהוכנסו מצלמה וכלי עבודה זעירים לקרסול, המפרק נסקר וטופל ולאחר מכן בוצע תיקון שלהרצועות המייצבות הלטרליות של הקרסול.  מידע עלהפעולות המדוייקות שבוצעו בניתוח ינתן בביקורת הראשונה…

| |

הנחיות ד"ר רשף לימים הראשונים לאחר ניתוח ארטרוסקופיית כתף לתפירת לברום עליון SLAP

דף מידע למנותח לאחר ארטרוסקופית כתף ותפירת לברום עליון SLAP שלום רב, לפני מספר שעות עברת ניתוח ארטרוסקופיה של הכתף. במסגרתה בוצעה תפירת קרע הלברום העליון ועוגן הביספס. במהלך הניתוח בוצעו מספר חתכים סביב הכתף. דרך החתכים הוחדרה מצלמה זעירה, כלי עבודה זעירים ועוגנים מיוחדים. באמצעותם בוצעה תפירת הקרע. זהו ניתוח מעט מורכב. החלמה מלאה…

שברי מאמץ

שברי מאמץ באחת מהקבוצות בפייסבוק בהן אני חבר, עלתה שאלה על הטיפול בשברי מאמץ. החלטתי שכדאי להרחיב מעט על הנושא , המעניין מאוד ספורטאים בכלל ורצים בפרט, ויכול לסייע בהבנת המצב ומניעה של פציעות אלה, שנחשבות מתסכלות מאוד. עצם העניין: העצמות בגופנו הם אברים חיים, למרות שהן לא נראות כך. הגלילים הלבנים הנוקשים , הנושאים…