הכנה לניתוח – מידע למנותח

הוראות כלליות לפני ניתוח

 • יש לבצע בדיקות רפואיות עפ"י הפניית רופא מנתח כמו בדיקות דם, א.ק.ג צילום חזה – כתלות בגין ובמצב רפואי.
 • פגישת הכנה עם רופא מרדים במידה שהרופא המנתח ביקש או במידת הצורך.
 • רכישת/השאלת אביזרי עזר אורטופדיים שיש להביא ביום הניתוח.
 • קליטת המטופל לניתוח היא באותו היום בו מבוצע הניתוח – כשעתיים לפני מועד הניתוח, או יום קודם.
 • במקרה של ניתוח לשחזור רצועה צולבת ישנן הכנות רפואיות טרום ניתוח!

הוראות כלליות ליום הניתוח

 • צום מלא 6 שעות לפני הניתוח – אסורה אכילה, שתיה, עישון, לעיסת מסטיק.
 • מומלץ להתקלח עם מים וסבון לפני הניתוח, תוך הקפדה על אזור הניתוח וכן להסיר לק וציפורניים מלאכותיות.
 • יש לעדכן הרופא המנתח והמרדים בעת נטילת תרופות לדילול דם.
 • יש להביא ליום הניתוח האביזר/ים האורטופדיים שנקבעו. 
 • יש להביא נהג מלווה שיוכל להסיע עם השחרור הביתה.
 • יש להגיע בשעה שנקבעה, למשרדי הקבלה של בית החולים בו הניתוח יבוצע, עם המסמכים הבאים:
  1. תעודת זהות.
  2. מסמכים רפואיים: תוצאות בדיקות מעבדה, צילומים, פענוחים, מכתב הפנייה מהרופא המנתח, אישור ייעוץ מרופאים מקצועיים אם נתבקשת לכך ע"י הרופא המרדים.
  3. אביזרי עזר אורטופדיים רלבנטיים לניתוח – לפי הפניית הרופא המנתח.
  4. תרופות קבועות – אם ישנן כאלו.
  5. טופס התחייבות מהגורם המבטח ואמצעי תשלום (מזומן/שיק/אשראי).
  6. להכין בבית הרבה קרח!
הכנה לניתוח - מידע למטופל
ניתוח ע"י ד"ר נועם רשף
שחרור לאחר הניתוח
 • השחרור לאחר ניתוח יהיה באותו היום או ביום המחרת. 
 • אין לנהוג אחרי ניתוח באופן עצמאי.
 • לאחר השחרור יקבעו פגישות מעקב אצל הרופא המנתח כשבועיים וכחודשיים לאחר מועד הניתוח עצמו, ולעיתים גם 3 חודשים אחרי.
 • פיזיותרפיה היא חלק נכבד בהצלחת ניתוח ! יש לקבוע פגישה עם פיזיותרפיסט ללא דיחוי – כשבוע לאחר הניתוח ולעבוד על פי הפרוטוקולים המוצעים ע"י ד"ר רשף. קרא עוד…
מספרי טלפון חשובים