הנחיות שיקום מניתוח כתף (לפיזיותרפיסט):

עמידת ידיים על הכתפיים
עמידת ידיים על הכתפיים

שיקום לאחר ניתוח כתף ומרפק

ההנחיות המפורטות כאן לפי סוג הניתוח, כהנחיות לשיקום מניתוח כתף או מרפק, תלויות בסוג הניתוח שבוצע בפועל. הן לא באות להחליף את הנחיות המנתח שיצורפו לדוח סיכום הניתוח. על הפיזיותרפיסט והמטופל, לעקוב אחרי ההנחיות המופיעות בדוח סיכום הניתוח. זאת כיוון שלעיתים תהיה הפניה ישירה לאתר זה על מנת לבצע השיקום בהתאמה. אך לעיתים לאור מורכבות הניתוח והפרוצדורות הספציפיות שבוצעו בניתוח, ידרש טיפול פרטני לניתוח. 

לפיכך קריאת דוח סיכום הניתוח הינו חלק חשוב טרם התחלת השיקום. ויש לעשותו במיידי, ביום שלאחר הניתוח, עם ההתאוששות מן הניתוח.

ד"ר רשף – הנחיות פיזיותרפיה לשיקום מניתוח מרפק: