ניתוח כתף – סוגי ניתוחי כתף המבוצעים ע"י ד"ר רשף

ניתוח ארטרוסקופיית כתף
ארטרוסקופיה של הכתף
ניתוח לתיקון SLAP
תיקון לברום עליון SLAP
ניתוח לתיקון קרע בלברום
תיקון לברום תחתון BANKART
מבט על מפרק ה ACJ
אקרומיופלסטי ותפירת מפרק ACJ
רנטגן כתף לטרז'ה
תיקון אי יציבות גרמי LATARJET
תפירת השרוול המסובב - RC
תיקון קרע קטן בגידי שרוול מסובב RC
תפירת השרוול המסובב - RC
תיקון קרע גדול בגידי שרוול מסובב RC
השתלת בלון בניתוח
השתלת בלון
כתף וזרוע - בייספס טנודזיס
תיקון גיד בייספס מקורב - טנודזיס LHB
החלפת מפרק כתף - מלאה - הפוכה
החלפת מפרק מלאה הפוכה
ניתוח החלפת מפרק כתף מלאה
החלפת מפרק כתף מלאה/חלקית
תיקון שבר בראש הזרוע
תיקון שבר (סגור או פתוח) בראש הזרוע
צילום רנטגן שבר קלויקולה
שחזור וקיבוע שבר (סגור או פתוח) קלביקולה

ניתוח מרפק – סוגי ניתוחים המבוצעים ע"י מנתח מרפק

ארטרוסקופיית במרפק
ארטרוסקופיה של המרפק
מרפק טניסאים
מרפק טניסאים
כתף וזרוע - בייספס טנודזיס
תיקון גיד בייספס מרוחק - טנודזיס
צילום רנטגן של שבר במרפק הומרוס בייספס
שחזור וקיבוע שבר (סגור או פתוח) הומרוס פרוקסימאלי